news

TUPÁ SILA

Otvárame.
Všetkých vás pozývame na ďalšiu vernisáž do A7. Sezónu 2020 začíname oneskorene, ale predsa. V piatok 29. mája o 19:00 vernisážou mladej talentovanej výtvarníčky Michaely Šuranskej, ktorej výstavný projekt je jedným z vybraných z decembrového OPEN CALLu. Kurátorskej činnosti sa ujala naša nová, interná kurátorka Kristína Hermanová. Do svojej koncepcie pre túto výstavu zahrnula aj niektoré diela od Jan Kostaa. Príďte na vernisážový večer, pokecať o umení a živote. Výstava TUPÁ SILA potrvá do 15. 6. 2020

____________________________________________

OPENCALLFINISHED

Ďakujeme všetkým,

ktorí reagovali na otvorenú výzvu

a prihlásili svoje výstavné projekty.

Kurátorská rada vybrala tri projekty,

ktorých autorky sme kontaktovali.

Vy ostatní, zostaňte našimi fanúšikmi aj naďalej,

váš záujem nám dáva zmysel.

Tešíme sa na vás a na všetky vernisáže v 2020.


Otvárame výzvu pre prihlasovanie výstavných projektov.
Deadline: 24.12.2019

Prihlasovanie mailom na a7rooms@gmail.com

Výzva je určená:
–  vizuálnym umelcom bez obmedzenia veku
–  pre akékoľvek výtvarné médium
–  projekt nemusí/môže mať kurátora (kurátor môže byť aj umelec)
 
Zabezpečujeme:
– výstavný priestor na obdobie 2 týždňov
– organizáciu vernisáže
– asistenciu pri inštalácii a deinštalácii
– mediálnu propagáciu
– náradie a iné technické vybavenie
– ubytovanie počas inštalácie
 
Galéria neprepláca cestovné náklady ani nehradí honoráre.
Galéria netlačí žiadne papierové propagačné materiály, zameriava sa výlučne na elektronickú propagáciu.

 
Prihláška musí obsahovať:
– popis výstavného projektu vrátane dôležitých technických informácií a preferovaný dátum výstavy
– link na online portfólio
– CV
 
Termín výstavy: 
Február – December 2020
 
Miesto:
A7rooms Gallery, Lazovná 5, Banská Bystrica
 
Deadline na posielanie prihlášok:
24.12.2019
 
Zverejnenie výsledkov:
– výber je v kompetencii kurátora galérie
– výsledky budú zverejnené do konca januára 2020
– autorov vybraných projektov budeme kontaktovať emailom

 
Program galérie nie je nikým finančne podporovaný, všetko to ťaháme sami.
Ďakujeme všetkým návštevníkom našich vernisáží, fanúšikom a sledovateľom.
Ďakujeme 365.labbu za úžasné podmienky, v ktorých môžeme fungovať.
_
_
_
_
_

Veľavážení fanúšikovia súčasného umenia. Pozývame vás na vernisáž kolektívnej výstavy Slečny od maliarskeho stojana.

6. september 2019 o 20:00

Kurátorka: Juliana Mrvová

K videniu budú diela od umelkýň: JENN DIERDORF, KELSEY SHWETZ, KRIS RAC, SAHANA RAMAKRISHNAN, KATARÍNA JANEČKOVÁ WALSHE, JULIANA MRVOVÁ, MARGARÉTA PETRŽALOVÁ, NATÁLIA OKOLICSÁNYIOVÁ, ŽOFIA DUBOVÁ.

Výstava je súčasťou vizuálneho programu CNK Záhrada v spolupráci s A7rooms Gallery a je treťou zo štyroch výstavných podujatí v rôznych častiach Slovenska. Výstava potrvá do 16. 9. 2019.

Skupinová výstava 9 maliarok zo Slovenska a Spojených štátov amerických, ktoré vo svojej tvorbe reflektujú pozíciu ženy-maliarky v súčasnom umení. Výstava predstavuje diela 5 slovenských autoriek, ktoré na osobnej báze skúmajú svoje miesto ženy (nielen) umelkyne na európskej a americkej umeleckej scéne. Žena – maliarka vymenila sporák za stojan a plátno a ukazuje nám svoj osobný život, či prezentuje výrazné ženské príbehy. Osobné témy spájajú Petržalovú, Okolicsányiovú a Mrvovú, ktoré reflektujú svoju ženskú pozíciu v umení. Katarína Janečková Walshe pridáva nový fakt – byť matkou a maliarkou zároveň a prepája americkú a slovenskú časť výstavy, nielen formálne ale aj na základe osobných priateľstiev, ktoré sú dôležité pre vznik komunity a tvorivú konfrontáciu. Projekt nadväzuje na iniciatívu Kelsey Shwetz a Jenn Dierdorf, ktoré organizujú v New Yorku stretnutia Lady Painters a vytvárajú tak sieť ženských maliarok a kontaktov. Takéto stretnutie – prezentácia sa uskutočnila počas prvej výstavy v Bratislave za účasti amerických a slovenských autoriek. Do prvej zostavy autoriek tu pribudla aj Žofia Dubová, maliarka hôr a poetických či filozofických pohľadov na vzťah človeka a krajiny.

V tvorbe 4 amerických maliarok často vidíme ženu, ktorá uvažuje o svojom tele či sexualite a to najmä u Kelsey Shwetz či Sahane Ramakrishnan. Jenn Dierdorf vytrvalo maľuje kvetinové zátišia, ktoré sú zámienkou pre uvedomovanie si svojej pozície ženskej maliarky, ktorej donedávna bola prisudzovaná schopnosť maľovať maximálne kvety vo váze. Kris Rac skúma osobné témy a tému statusu ľudského života v svojej sérii hrobov.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Jan Kostaa
The Trophy, 2019, acrylic on canvas, multi-paneled, 300 x 150 cm
Sold to private collection

Jan Kostaa

Jan Kostaa / The Trophy, 2019, acrylic on canvas, 200 x 150 cm