Kornelia Mucskova

Mucsková (1996) je absolventka Ateliéru fotomédií a voľného výtvarného umenia na Katedre IDM, Akadémie umení v Banskej Bystrici. Venuje sa prevažne fotografii. V poslednom cykle svojej tvorby inscenuje autoportréty slobodnej matky vo vypätých situáciách, komentuje klišé témy a vypovedá autobiografický príbeh.

%d bloggers like this: